CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VINASING TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2024

1. Chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Tiếp đón chương trình “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 do Bộ công thương phát động, Công ty TNHH Phát Triển Khoa Học Vinasing đã tổ chức cuộc họp toàn công ty hưởng ứng chiến dịch vì an toàn thực phẩm, nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” đến với toàn thể CBCNV đang công tác tại công ty thông qua hình thức biểu quyết, lượt biểu quyết sẽ đại diện cho tiếng nói ủng hộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía Ban điều hành, Trưởng phó các phòng ban, Công đoàn, cùng toàn thể CBCNV công ty. Tại cuộc họp, các Cán bộ công nhân viên công ty đã đồng loạt biểu quyết để hưởng ứng chiến dịch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

2. Mục đích tham gia chiến dịch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

Nhằm kịp thời triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 đúng tiến độ chiều ngày 5/4/2024 Công ty TNHH Phát Triển Khoa Học Vinasing tổ chức cuộc họp triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024. Theo đó thời gian triển khai từ 15/4/2024 - 15/5/2024 với mục tiêu:

-  Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của toàn thể CBCNV trong công tác bảo đảm an ninh, ATTP. Đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

-  Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm quy định về an ninh, ATTP. Nêu cao Biểu dương các cá nhân, CBCNV hoàn thành tốt vai trò và chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp đảm bảo vệ ATTP, bảo vệ người tiêu dùng. 

-  Nâng cao năng lực phòng ngừa và chủ động xử lý những hành động cố ý vi phạm luật an toàn vệ sinh thực phẩm, nói không với nguyên vật liệu rẻ tiền không rõ xuất xứ.

-  Vinasing tham gia chiến dịch với mục đích nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của toàn thể CBCNV trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm ATTP. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm ATTP, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm quy định về ATTP.

3. Thời gian và phạm vi triển khai

  • Thời gian: Từ 15/4 đến 15/5/2024.
  • Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn quốc.

4. Các hoạt động

4.1 Tổ chức phổ biến, triển khai “Tháng hành động”

-  Tại Trung ương: thành viên Ban chỉ đạo liên ngành TƯ về an toàn thực phẩm, các Bộ, ngành tham dự hội nghị, lễ phát động “Tháng hành động” năm 2024 của các địa phương.

-  Tại địa phương: căn cứ vào thực tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tổ chức (hội nghị hoặc lễ phát động hoặc hình thức khác) phổ biến công tác triển khai “Tháng hành động”.

Thời gian: Từ ngày 15/4 đến 20/4/2024.

4.2 Triển khai chiến dịch truyền thông (xem phụ lục I)

4.2.1 Tại Trung ương:

-  Bộ Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành TW về an toàn thực phẩm phối hợp với các Bộ ngành, địa phương xây dựng các thông điệp truyền thông về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm phục vụ Tháng hành động. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam,.. và các đoàn thể quần chúng, tổ chức chính trị-xã hội phổ biến, tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm đến các nhóm đối tượng; phổ biến kiến thức phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, biểu dương các tổ chức, cá nhân có các sáng kiến, kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần phát triển kinh tế; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng.

-  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương:

-  Phối hợp với các phương tiện truyền thông để phổ biến kiến thức khoa học về an toàn thực phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tác hại của thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

-  Phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục tuyên truyền Chương trình phối hợp giữa Chính phủ - Hội Nông dân Việt Nam – Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 -2025”; Đề án "Xây dựng và phát triển mô hình cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc”; Chương trình về sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát ATTP ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên toàn quốc.

-  Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động. Huy động các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương, địa phương tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình, chuỗi sản xuất, kinh doanh, cung ứng thực phẩm an toàn.

-  Các Bộ ngành liên quan, theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với các địa phương phổ biến kiến thức pháp luật an toàn thực phẩm, kiến thức phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đến các đơn vị theo ngành dọc quản lý.

4.2.2 Tại địa phương

-  UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan truyền thông ở địa phương phổ biến quy định pháp luật an toàn thực phẩm, tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn.

-  Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai tuyên về an toàn thực phẩm.

-  Huy động hệ thống loa truyền thanh thị trấn/phường/xã tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm đồng thời cảnh báo đến người tiêu dùng những tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

-  Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương...

-  Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.

4.3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 (xem Phụ lục II).

     4.3.1 Tại Trung ương

-  Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của các Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm địa phương, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.

-  Kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra Tháng hành động năm 2024, các đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả, báo cáo theo quy định.

4.3.2 Tại địa phương

-  Căn cứ vào Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2024 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, các Bộ ngành liên quan; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan xây dựng kế hoạch Tháng hành động phù hợp với yêu cầu và tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm của địa phương, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra Tháng hành động tại địa phương và thực hiện từ tuyến tỉnh đến quận/huyện, thị trấn/phường/xã; chuẩn bị nội dung báo cáo của địa phương với các đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương; tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đã xây dựng.

-  Khi tổ chức các đoàn kiểm tra cần có đầy đủ thành phần chuyên môn và đủ thẩm quyền, chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan, trang thiết bị kỹ thuật lấy mẫu, dụng cụ kiểm tra nhanh tại hiện trường, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

5. Nguồn lực

1. Kinh phí

-  Nguồn kinh phí chi thường xuyên về an toàn thực phẩm;

-  Nguồn kinh phí không thường xuyên từ ngân sách nhà nước;

-  Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

2. Tài liệu

-  Thông điệp của Tháng hành động năm 2024.

-  Các địa phương chủ động xây dựng tài liệu truyền thông cho địa phương dựa trên tài liệu tham khảo đăng trên trang điện tử của Cục An toàn thực phẩm-Bộ Y tế (địa chỉ http://vfa.gov.vn) và của các đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công Thương...).

6. Tổ chức triển khai

1. Cơ quan chủ trì

1.1. Tại Trung ương

Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (Bộ Y tế là cơ quan thường trực, đặt tại Cục An toàn thực phẩm).

1.2. Tại địa phương

-  Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các tỉnh/thành phố

-  Ủy ban nhân dân các cấp.

-  Các Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp tại địa phương.

2. Cơ quan phối hợp

Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan có liên quan.

3. Các tổ chức, đoàn thể, quần chúng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam; Hiệp hội thực phẩm chức năng, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phối hợp triển khai Tháng hành động.

7. Tiến trình thực hiện

1. Xây dựng Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 và phân công tổ chức triển khai thực hiện.

Tại địa phương: trước ngày 05/4/2024

2. Triển khai chiến dịch tuyên truyền:                     Từ 10/04 đến 15/05/2024

3. Tổ chức phổ biến triển khai Tháng HĐ:              Từ 10/04 đến 15/04/2024

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra:                                Từ 15/04 đến 15/05/2024

5. Báo cáo, tổng kết:                                         

- Địa phương (mẫu 1):                                           Trước ngày 25/05/2024

- Đoàn liên ngành Trung ương (mẫu 2):                 Trước ngày 20/05/2024

- Đoàn thể (mẫu 3):                                                Trước ngày 25/05/2024

- Báo cáo tổng hợp :                                               Trước ngày 30/06/2024

Kết thúc Tháng hành động năm 2024, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các địa phương và các Ban, ngành, đoàn thể liên quan, báo cáo kết quả hoạt động (theo mẫu 1, 2, 3 đính kèm) tới Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (Cơ quan thường trực - Bộ Y tế, đặt tại Cục An toàn thực phẩm) số 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội;

Xem thêm: Chi tiết chiến dịch "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm".

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VINASING

Trụ sở chính: 80/1 Võ Thị Hồi, Xuân Thới Đông , Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0965.560.933

Hotline: 0965.560.933

Email: thuydoankhoi@gmail.com

Website: http://vinasing.vn

 

 

 

 

Các bài viết khác

Chi nhánh Vinasing

Văn Phòng Hồ Chí Minh

80/1 Võ Thị Hồi , Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh
0965.560.933

Chi nhánh Hà Nội

số 84 Phố Nguyễn Khắc Viện, Giang Biên , Long Biên, Hà Nội
0965.560.933

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường