CÁCH SỬ DỤNG PHỤ GIA ĐÚNG CÁCH

Khi sử dụng phụ gia thực phẩm trong thực phẩm phải bảo đảm những nguyên tắc nào? Phụ gia thực phẩm được sử dụng khi nào?

 

 

Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề sử dụng phụ gia thực phẩm. Cho tôi hỏi khi sử dụng phụ gia thực phẩm trong thực phẩm phải bảo đảm những nguyên tắc nào? Phụ gia thực phẩm được sử dụng khi nào? Câu hỏi của anh Chí Dương ở Hà Giang.

 

Khi sử dụng phụ gia thực phẩm trong thực phẩm phải bảo đảm những nguyên tắc nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về nguyên tắc chung trong sử dụng phụ gia thực phẩm như sau:

Nguyên tắc chung trong sử dụng phụ gia thực phẩm

1. Sử dụng phụ gia thực phẩm trong thực phẩm phải bảo đảm:

a) Phụ gia thực phẩm được phép sử dụng và đúng đối tượng thực phẩm;

b) Không vượt quá mức sử dụng tối đa đối với một loại thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm;

c) Hạn chế đến mức thấp nhất lượng phụ gia thực phẩm cần thiết để đạt được hiệu quả kỹ thuật mong muốn.

Phụ gia thực phẩm là gì? Những điều cần biết về chất phụ gia thực phẩm

(Hình ảnh minh họa: nguồn Internet)

Phụ gia thực phẩm được sử dụng khi nào?

Theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về nguyên tắc chung trong sử dụng phụ gia thực phẩm như sau:

Nguyên tắc chung trong sử dụng phụ gia thực phẩm

 

2. Chỉ sử dụng phụ gia thực phẩm nếu việc sử dụng này đạt được hiệu quả mong muốn nhưng không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không lừa dối người tiêu dùng và chỉ để đáp ứng một hoặc nhiều chức năng của phụ gia thực phẩm theo các yêu cầu dưới đây trong trường hợp các yêu cầu này không thể đạt được bằng các cách khác có hiệu quả hơn về kinh tế và công nghệ:

a) Duy trì giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Đối với sản phẩm được sử dụng với mục đích đặc biệt mà phụ gia thực phẩm như một thành phần thực phẩm (ví dụ đường ăn kiêng) thì không phải kiểm soát theo các quy định tại Thông tư này;

b) Tăng cường việc duy trì chất lượng hoặc tính ổn định của thực phẩm hoặc để cải thiện cảm quan nhưng không làm thay đổi bản chất hoặc chất lượng của thực phẩm nhằm lừa dối người tiêu dùng;

c) Hỗ trợ trong sản xuất, vận chuyển nhưng không nhằm che giấu ảnh hưởng do việc sử dụng các nguyên liệu kém chất lượng hoặc thực hành sản xuất, kỹ thuật không phù hợp.

...

Theo quy định trên, phụ gia thực phẩm chỉ được sử dụng khi việc sử dụng này đạt được hiệu quả mong muốn nhưng không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không lừa dối người tiêu dùng và chỉ để đáp ứng một hoặc nhiều chức năng của phụ gia thực phẩm được quy định tại khoản 2 Điều 7 nêu trên.

Trong đó khi sử dụng phụ gia thực phẩm phải tăng cường việc duy trì chất lượng hoặc tính ổn định của thực phẩm hoặc để cải thiện cảm quan nhưng không làm thay đổi bản chất hoặc chất lượng của thực phẩm nhằm lừa dối người tiêu dùng.

Phụ gia thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn thực phẩm theo các văn bản nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 24/2019/TT-BYT về nguyên tắc chung trong sử dụng phụ gia thực phẩm như sau:

Nguyên tắc chung trong sử dụng phụ gia thực phẩm

3. Phụ gia thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn thực phẩm theo các văn bản được quy định như sau:

a) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

b) Tiêu chuẩn quốc gia trong trường hợp chưa có các quy định tại điểm a khoản này;

c) Tiêu chuẩn của CAC, JECFA, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong trường hợp chưa có các quy định tại các điểm a, b khoản này;

d) Tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong trường hợp chưa có các quy định tại các điểm a, b, c khoản này.

Như vậy, phụ gia thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Đồng thời phụ gia thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia trong trường hợp chưa có các quy định tại điểm a khoản này.

Trong trường hợp chưa có các quy định nêu trên thì phụ gia thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn của CAC, JECFA, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

(Trích nguồn: Thư Viện Pháp Luật)

Các bài viết khác

Chi nhánh Vinasing

Văn Phòng Hồ Chí Minh

80/1 Võ Thị Hồi , Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh
0965.560.933

Chi nhánh Hà Nội

số 84 Phố Nguyễn Khắc Viện, Giang Biên , Long Biên, Hà Nội
0965.560.933

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường